Men’s Club Results 5/21/12


Men’s Club Results
5/21/12
Best 8 Holes
1st Gross Aaron Kellar 30–$11
2nd Gross Derek Neveln 31–$9
1st Net Tie Tom Geiger, Mike True 22.5–$10
3rd Net Howard Gehrke 24.5–$7
4th Net Mike Kellar 27.5–$6
5th Net Elisio Rios 28–$5

KP#4 Derek Neveln 8’–$6
KP#6 Tom Geiger 11’–$6
LD#5 Mike Kellar –$6

Gross Skins
4 skins at $9 each
Hole 1 Aaron Kellar score-3
Hole 4 Derek Neveln score-2
Hole 8 Elisio Rios score-4
Hole 9 Mark Crippen score-4