Monday Night Results 8/22/11


8-22 Men’s Club
Best 8 Holes
1st Gross – John Boucher – 29
2nd Gross – Mark Crippen – 31
1st Net – Tie Bob & Mike True – 25
3rd Net – Tom Geiger – 26
4th Net – Tie Doug McCullah,Brad Buchanan – 27
6th Net – Tie Dave Cadd, Mike Teegarden – 28
KP 4 – Mike T
KP 6 – Brad Buchanan
LD 5 – Casey Waage
Gross Skins
John boucher Hole #7 – 3 $50